€17,99
Lost organisch materiaal zoals teer op Veilig voor alle oppervlakken pH neutraal Gemakkelijk in gebruik Gyeon Q²M Tar is een "must have" product om asfalt, teer en diverse andere organische vervuiling...
Sku:
Vendor: Detailaddicts
  • Lost organisch materiaal zoals teer op
  • Veilig voor alle oppervlakken
  • pH neutraal
  • Gemakkelijk in gebruik
Handleiding
  • Spray Q²M Tar direct op het te behandelen oppervlak of via een doek.
  • Geef het product de tijd om de vervuiling zacht te maken.
  • Zachtjes wrijven met een microvezeldoek met een beetje Q²M Tar in de doek tot het plekje weg is.
  • Doek na gebruik niet wassen in de wasmachine. Alleen handwas of weggooien.
  • Bij voorkeur het oppervlak erna wassen met goed warm water en een beetje shampoo.H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen