tesst

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden H&S Performance


In deze algemene voorwaarden en op de website https://hs-performance.nl (de Website) wordt onder H&S Corse Service, tuning & Race Preparation V.O.F. verstaan, een vennootschap naar Nederlands recht.

Adres: H&S Performance / De Steiger 7-d 1351AA Almere, Nederland
Contactgegevens klantenservice: info@hs-performance.nl / 06-23 64 74 84  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32143211.

TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van H&S Performance -producten via de website. Deze voorwaarden zijn voor iedereen in te zien via de homepage https://hs-performance.nl In geval van verschillen tussen de taalversies prevaleert de Engelse versie. Op verzoek stuurt H&S Performance een exemplaar van deze voorwaarden aan de koper. Door H&S Performance producten te bestellen via de website stemt de koper in met deze voorwaarden. H&S Performance heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen.

AANBOD Als een aanbieding slechts een beperkte periode geldig is of indien daarvoor voorwaarden gelden, wordt dit duidelijk vermeld bij de aanbieding. Ons aanbod bevat een complete, nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. H&S Performance is niet gebonden in geval van overduidelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen. Elke aanbieding bevat voor de koper duidelijke informatie over de rechten en plichten in verband met aanvaarding van de aanbieding.

OVEREENKOMST Op grond van artikel 3 en lid 3 van dit artikel komt er tussen de koper en H&S Performance een overeenkomst tot stand op het moment dat de koper een aanbieding van H&S Performance aanvaardt en indien is voldaan aan alle voorwaarden voor deze aanbieding. H&S Performance bevestigt de ontvangst van een elektronisch ontvangen aanvaarding van aanbiedingen onmiddellijk aan het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres tijdens het bestelproces. De koper kan de overeenkomst ontbinden als de aanvaarding door H&S Performance nog niet is bevestigd op het door de koper opgegeven e-mailadres. H&S Performance mag - binnen de wettelijke regelingen - informatie inwinnen over het vermogen van de koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals over feiten en factoren die van belang zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit onderzoek voor H&S Performance gegronde redenen aan het licht brengt om de overeenkomst te weigeren, heeft zij het recht om met opgave van redenen een bestelling of toepassing te weigeren of om daaraan speciale voorwaarden te verbinden. H&S Performance stuurt aan de koper uiterlijk bij levering van een product de volgende informatie schriftelijk of op een zodanige wijze dat de koper deze kan opslaan op een toegankelijk duurzaam medium:

4.1. het vestigingsadres van H&S Performance waar de koper een klacht kan indienen;
4.2. de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van de bedenktermijn en de wijze waarop dit moet gebeuren;
4.3. informatie over garanties en bestaande aftersalesservice;
4.4. de prijs voor het product, inclusief alle belastingen;
4.5. de wijze van bezorging; en
4.6. het standaardformulier voor het recht op terugtrekking.

BTW Overeenkomstig de geldende wetgeving zijn alle op de website vermelde prijzen inclusief BTW. Bij verzending van een bestelling naar een afleveradres buiten de EU wordt de BTW bij het afrekenen in mindering gebracht. Let op: in geval van verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kan de koper invoerheffingen en belastingen verschuldigd zijn die geïnd worden bij de bezorging van de zending op het opgegeven afleveradres. De koper is verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. Wij wijzen erop dat H&S Performance geen macht heeft over deze kosten en aangezien deze per land verschillen, kan H&S Performance de hoogte ervan niet voorspellen. H&S Performance raadt de koper aan om contact op te nemen met de plaatselijke douane voor nadere informatie.

BETALING H&S Performance biedt de volgende veilige betaalwijzen:

NL: iDEAL, Credit Card (Visa, Mastercard), handmatige overboeking
BE: Bancontact, Credit Card, handmatige overboeking

De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. H&S Performance heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

BEZORGING. Alle op de website vermelde leveringstermijnen (levertijd, bezorgtijden op werkdagen, verzenddatum, enz.) moeten worden gezien als geschatte leveringstermijnen en kunnen niet gezien worden als definitief of gegarandeerd. De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres; wanneer er iets verkeerd gaat met de verzending van een bestelling als gevolg van een door de koper gemaakte fout in het afleveradres, is H&S Performance niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending. Wanneer H&S Performance aanvullende informatie nodig heeft over een afleveradres, kan zij de koper benaderen om deze aanvullende informatie te geven. Indien er aanvullende informatie nodig is over het afleveradres kan dit tot vertraging van de bezorging leiden. H&S Performance zal zich redelijkerwijs inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertermijn af te leveren op het afleveradres. H&S Performance is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van

een bestelling. Als er vertraging optreedt in de bezorging of indien deze niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, wordt de koper hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte gebracht na het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten rust tot het moment van aflevering op het afleveradres op H&S Performance, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Wanneer de koper een product ontvangt dat hij/zij niet besteld heeft, moet hij/zij H&S Performance hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) per e-mail (of via de contactpagina van de website) op de hoogte brengen. De koper zorgt voor het terugsturen van een dergelijk product nadat hij/zij van H&S Performance instructies heeft gekregen voor de retourzending. H&S Performance neemt de kosten voor deze zending voor haar rekening en zorgt daarna voor verzending van het juiste product aan koper, mits de koper volledig heeft voldaan aan de instructies van H&S Performance voor de retourzending. Wanneer de koper een beschadigd of onvolledig product ontvangt, moet hij/zij de klantenservice van H&S Performance hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) op de hoogte brengen. H&S Performance zal dan besluiten hoe de kwestie afgehandeld moet worden en als er geen andere oplossing kan worden gevonden zal H&S Performance de prijs van het product en de bezorgkosten terugstorten. De klant moet H&S Performance in dergelijke gevallen altijd op de hoogte stellen en de instructies van de klantenservice van H&S Performance afwachten. Indien een klant een product in een dergelijk geval op eigen kosten terugstuurt, zonder eerst contact op te nemen met de klantenservice en hun instructies af te wachten, kan hij/zij de gemaakte kosten niet terugvorderen bij H&S Performance (evenmin kan hij/zij H&S Performance verantwoordelijk stellen voor de retourzending zonder toestemming vooraf van H&S Performance). Indien de bestelling die door H&S Performance is of wordt verzonden aan de koper, zoek raakt of zoek is geraakt, of indien de koper beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt dit niet uit de track- & tracegegevens / vervoerdersinformatie), start de vervoerder een klachtenprocedure op. Er zal pas overgegaan worden tot een eventuele terugboeking of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. De koper moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien een zending zoek is geraakt ten gevolge van een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond), zal H&S Performance het bedrag terugstorten aan de klant of proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden. Indien een zending 14 dagen na de verzenddatum nog steeds niet afgeleverd is op het afleveradres van de koper (of het afhaalpunt), is de koper verplicht om de klantenservice van H&S Performance daarvan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen per e-mail (dus: uiterlijk 28 dagen na de verzenddatum).

BEDENKTERMIJN en ONTBINDING Bedenktermijn: de koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden en zijn/haar bestelling terug te sturen gedurende een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van de reden voor zijn/haar ontbinding. Let op! Producten die speciaal zijn besteld voor de koper kunnen niet retour worden genomen. Dit staat ook bij de product tekst omschreven. Een koper die zich wil beroepen op zijn/haar herroepingsrecht moet dit binnen de bedenktermijn aan H&S Performance melden door middel van het bij de bestelling gevoegde standaard-terugtrekkingsformulier of op een andere duidelijke wijze. Het retouradres voor terugzending tijdens de bedenktermijn is: H&S Performance, De steiger 7-d 1351AA Almere Het tijdens de zichttermijn vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van een product wordt toegestaan zoals dat in een winkel zou mogen. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten, die het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze waardevermindering mogen wij in dat geval verrekenen met het terug te storten bedrag. Om te zorgen dat het product veilig en compleet bij ons aankomt, willen wij u vragen het product, zover mogelijk, in de originele staat en verpakking naar ons te retourneren. Dit helpt ons tevens om uw retour zo snel mogelijk te kunnen verwerken. De koper moet het bestelde product uiterlijk 14 dagen na de melding van zijn/haar wens tot ontbinding van de overeenkomst terugsturen aan H&S Performance, inclusief alle (eventuele) toebehoor en, voor zover mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking, overeenkomstig de retourinstructies van H&S Performance. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending van zijn/haar bestelling en draagt alle risico's in verband met de retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugtrekking. H&S Performance raadt de koper dringend aan om een product verzekerd terug te sturen in een verzegelde verpakking. Indien een verzekerde retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending ontkend wordt (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de koper de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kan de koper de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich mogelijk voordoet met de retourzending. De koper dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace-informatie van zijn/haar retourzending te bewaren. De koper is verantwoordelijk voor de directe kosten van retourzendingen onder dit artikel. Mits voldaan is aan alle eisen voor terugtrekking zal H&S Performance de koper zo snel als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending crediteren (voor de kosten van terugzending vindt geen creditering plaats). Een tegoed dat verschuldigd is als gevolg van retournering van een product, wordt gecrediteerd op de rekening die de koper gebruikte voor betaling van de oorspronkelijke bestelling. Wanneer de koper gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst of zijn/haar bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de koper het magazijn van H&S Performance al verlaten heeft - zelfs als de bestelling nog niet is aangekomen op het door de koper gekozen afleveradres - komen de kosten voor terugzending aan H&S Performance voor rekening van de koper. Indien invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten verschuldigd zijn omdat de zending ingevoerd is in het door de koper gekozen land van bezorging (een proces dat meestal niet stopgezet kan worden vanaf het moment dat het pakket onderweg is naar het door de koper gekozen land van bezorging), komen deze kosten voor rekening van de koper. Bij creditering van de koper zal H&S Performance de invoerbelastingen, heffingen en/of (administratieve) douanekosten in mindering brengen voor zover deze aan H&S Performance (als afzender van het pakket) in rekening zijn gebracht.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY H&S Performance voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo heeft de koper altijd het recht zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door in te loggen op zijn/haar account op shop.hs-corse.nl

H&S Performance bewaart de door de koper verstrekte gegevens in een bestand. De gegevens worden gebruikt om de bestelling van de koper te verwerken en worden bewaard zolang als noodzakelijk is om eventuele problemen met de verwerking van de bestelling af te handelen. H&S Performance garandeert dat er zorgvuldig omgegaan wordt met alle persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens van de koper worden niet gedeeld met derde partijen, behalve voor verwerking van de bestelling of voor reparatiedoeleinden. H&S Performance mag de gegevens van de koper gebruiken om producten aan te prijzen bij koper.

TOEPASSELIJK RECHT Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Klanten kunnen zich echter ook beroepen op dwingende wetgeving die geldt in hun eigen land van vestiging. Geschillen tussen H&S Performance en de koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page