€39,99
Geschikt voor alle soorten velgen en uitlaat Zeer hittebestendig (±800 °C)  Extreme duurzaamheid Ongekende zelfreinigende werking De Gyeon Q2 Rim is een op quartz gebaseerd sealing product voor velgen. Het grootste voordeel is...
SKU: GYRIM30
Leverancier: Gyeon
  • Geschikt voor alle soorten velgen en uitlaat
  • Zeer hittebestendig (±800 °C) 
  • Extreme duurzaamheid
  • Ongekende zelfreinigende werking
Kenmerken

VERPAKKING BEVAT: Q2 RIM 30ML / 1 APPLICATOR PAD / 4 SUEDE APPLICATORS

Handleiding

Let op: indien je nog een pipetje hebt en gebruikt dan deze er nooit op laten zitten na gebruik. Het zachte materiaal is ademend en de coating zal dan op termijn uitharden.

Gevareninformatie
 

 

H226: Brandbare vloeistof en damp
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen